Vad säger hörapparatanvändare och professionella om våra produkter?

Inget uttalande är bättre eller mer pålitligt än de från faktiska hörapparatanvändare och arbetande akustiker och audionomer. Ta reda på vad de har att säga om deras individuella upplevelser med Siemens hörapparater.