Övrig information

Vanliga frågor och svar – Våra audiologiexperter besvarar dina vanligaste frågor

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om hörselnedsättning och hörapparater.

Hur fungerar hörapparater?
SvarStäng

I sin enklaste form är hörapparater elektroniska apparater som plockar upp och förstärker ljud. Ljud som du normalt inte skulle höra förstärks så att du enklare ska kunna uppfatta dem. Men Siemens hörapparater gör mycket mer än bara förstärker ljud: din audionom kan välja bland en mängd olika sofistikerade kretsar och högteknologiska funktioner för att hitta en lösning som passar just din individuella hörselnedsättning och livsstil. Siemens toppmoderna hörapparater är utformade i syfta att förbättra inte bara din hörsel utan också din livskvalitet.

Hur vet jag att hörapparater kommer attvara ett fungerande alternativ för mig?
SvarStäng

Alla som köper hörapparater har rätt till en provperiod, vanligtvis 30 dagar från och med inköpsdagen. Under denna period kommer din hörselspecialist att arbeta tillsammans med dig för att uppnå bästa möjliga resultat. Du kommer att behöva göra flera uppföljningsbesök för att finjustera dina hörapparater. Vid behov kan också modell eller krets bytas ut.

Hur vet jag om jag har en hörselskada?
SvarStäng

Ofta sker en hörselnedsättning så gradvis att den till en början inte ens märks. Nedan följer de vanligaste tecknen på en hörselnedsättning. Kanske stämmer några av dem in på dig?

 • Du tycker ofta att människor mumlar
 • Du hör att människor pratar men har svårt att förstå vad de säger
 • Du ber ofta människor att upprepa vad de just sa
 • Du har allt svårare att föra en telefonkonversation
 • Du kan inte höra vanligt förekommande ljud som t.ex. att en kran droppar eller att en klocka tickar
 • Du har svårt att uppfatta vad som sägs om du inte kan se talarens ansikte
 • Du får höra att du talar för högt
 • Människor påpekar att du har för hög volym på radio- eller tv-apparaten
 • Du har ett ringande eller surrande ljud i öronen
 • Du har svårt att följa med i en konversation där många människor deltar
 • Du har svårt att samtala med fler än två personer på samma gång
 • Du får anstränga dig för att höra vad som sägs när du befinner dig på platser med mycket folk, t.ex. restauranger eller köpcentra
 • Du har svårt att uppfatta vad kvinnor och barn säger
Hur mycket kostar hörapparater?
SvarStäng

Priserna varierar kraftigt beroende på vilken teknik som används i hörapparaten, vilken typ av hörapparat du har valt och vilka tjänster som ingår i köpet. Vilken hörapparat du väljer beror på din hörselnedsättning och på dina specifika behov. Många hörselspecialiseter erbjuder finansieringsplaner och valmöjligheter för alla olika budgetar. Du bör även kontrollera om du uppfyller kraven för kostnadsfria eller rabatterade hörapparater som erbjuds av t.ex. arbetsgivare, försäkringsbolag eller hälsoorganisationer.

Hur kan hörapparater förhöja min livskvalitet?
SvarStäng

Hörapparater kan förbättra din livskvalitet genom att förbättra ditt självförtroende och sänka din stressnivå. Det är svårt att vara säker på sig själv när man inte litar på sin hörsel.

De kan också förbättra följande:

 • Dina personliga relationer. När allt kommer omkring bygger starka relationer på bra kommunikation.
 • Din arbetsprestation. Med hörapparater kan du vara med i matchen och slipper ständigt fråga “Vad sa du?” eller “Kan du upprepa det där?”
 • Din säkerhet. Du vill väl inte riskera att inte höra en brandvarnare, en inbrottstjuv, en hund som skäller, en bil som närmar sig eller en ambulans bakom dig i bilkön?
Jag kanske har en hörselskada. Vad ska jag göra?
SvarStäng

Om du är 18 år eller äldre bör du boka tid hos en hörselspecialist. Han eller hon kan fastställa vilken typ och grad av hörselnedsättning som du eventellt har. Beroende på testresultaten kan hörselspecialisten också rekommendera ett besök hos din husläkare eller hos en öron-näsa-halsläkare. Om du tror att ditt barn eventuellt kan ha en hörselnedsättning ska du tala med en barnläkare. Han eller hon kan remittera ditt barn vidare till en barnaudionom för hörseltest och behandling.

Finns det några aktivtiteter som medför farligt höga ljudnivåer?
SvarStäng

Var försiktig med fyrverkerier, diskotek, musikkonserter, spelhallar, pistolskytte, biografer, motorsportevenemang, motorcyklar, snöskotrar, motorbåtar och gräsklippare.

Vad orsakar hörselnedsättning?
SvarStäng

De flesta hörselnedsättningar innefattar en skada på innerörat. Oftast beror en hörselnedsättning på att åldrande och/eller en långvarig exponering för starkt buller har orsakat slitage på den del av innerörat som skickar ljudsignaler till hjärnan. Vetenskaplig forskning har också kunnat koppla hörselnedsättning till högt blodtryck och diabetes eftersom dessa åkommor också orsakar skador på innerörat. Denna typ av hörselnedsättning kan korrigeras med hjälp av hörapparater men den kan inte botas.

Det finns andra orsaker till hörselnedsättning som inte är permanenta och som kan behandlas medicinskt. Exempel på sådana orsaker är ansamling av öronvax, infektioner i mellanörat och funktionsfel i mellanörats ben. Med hjälp av ett diagnostisk hörseltest kan man avgöra vilken typ av hörselnedsättning du eventuellt har och om det finns medicinsk behandling att få.

Vilka yrken medför en risk för hörselnedsättning?
SvarStäng

Några av de yrkesgrupper som riskerar att drabbas av hörselnedsättning är: hantverkare, fabriksarbetare, brandmän, poliser, jordbrukare, byggnadsarbetare, militär personal, arbetare inom den tunga industrin, musiker och andra som arbetar inom underhållningsindustrin.

Kommer hörapparaterna återställa min hörsel?
SvarStäng

Ingen hörapparat kan återställa din hörsel. Däremot kan Siemens hörapparater hjälpa dig att uppfatta svaga ljud som du inte har kunnat höra tidigare. Dina hörapparater kommer också att hjälpa dig att bättre förstå det som sägs.

Kommer jag att behöva en eller två hörapparater?
SvarStäng

De flesta människor som har en hörselnedsättning till följd av en skada i innerörat har ungefär samma grad av hörselnedsättning i båda öronen och kommer därför att behöva två hörapparater. Om du bara har nedsatt hörsel i det ena örat kan det hända att du bara behöver en hörapparat.

Att bära två hörapparater istället för en har visat sig ge bättre taluppfattning i bullriga miljöer, bättre lokaliseringsförmåga (förmågan att uppfatta varifrån ljudet kommer) och bättre ljudkvalitet. Idag är över 80 procent av alla hörapparatutprovningar binaurala, det vill säga de omfattar båda öronen.

Kommer jag att se gammal ut med hörapparater? Kommer det inte att se underligt ut?
SvarStäng

Dagens hörapparater är små och diskret utformade. Många är så gott som osynliga, även på nära håll. En typ av hörapparat bärs inne i hörselgången och syns därför inte överhuvudtaget. Och så finns det andra moderna hörapparater som med sina festliga färgkombinationer och exotiska blommönster är utformade för att just synas.

Skulle jag inte redan veta om jag hade en hörselnedsättning?
SvarStäng

Få läkare utför rutinmässiga hörseltest. Eftersom de flesta människor med nedsatt hörsel hör bra i tysta miljöer kan det vara svårt för en läkare att upptäcka problemet.

 

Hur länge varar ett batteri?
SvarStäng

Hur länge varar ett batteri?

Batteriets livslängd beror på hur länge du använder hörapparaten, förstärkningen i hörapparaten samt den ljudnivå som du har runt omkring dig.

Du kan förlänga batteriets livslängd genom att stänga av hörapparaten när du inte använder den.

Om du märker att batteriet inte håller lika länge som vanligt kan detta bero på något problem hos hörapparaten eller i batteriet. Byt då batteri. Om problemet kvarstår så kontakta leverantören av hörapparaten: +46840022390

Om du misstänker problem med batteriet ber vi dig att skicka det till oss så att vi kan göra en teknisk analys av det. Kontakta oss på batterier.dk@sivantos.com om du vill att vi ska skicka ett frankerat kuvert till dig.

Hur kasserar jag mina Siemens-batterier?
SvarStäng

Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt genom att lämna dem i batteriholkar vid återvinningsstationer, på apoteket eller i handeln. De kommunala återvinningscentralerna har också uppsamling av använda batterier.

Kan jag förvara mina batterier i kylskåpet?
SvarStäng

 

Nej. Batterier förvaras bäst vid rumstemperatur. Den bästa temperaturen för förvaring av batterier är mellan 10-30 grader celcius.

Batterierna ska helst förvaras torrt och i snurran som batterierna levererades i. Förvara inte batterier vid temperaturer över 50 grader, som i t.ex. bilen på sommaren eller i direkt solljus.

Vad kan påverka livslängden på mina batterier?
SvarStäng
 • Omgivningarna (t.ex. hög luftfuktighet eller höga temperaturer).
 • Din dagliga användning av hörapparaten (t.ex. om du använder hörapparaten under längre tid, befinner dig i bullriga omgivningar eller använder nya funktioner på hörapparaten).
Vart har det lilla klistermärket tagit vägen?
SvarStäng

I de nya batterisnurrorna (”spiderpack”) är klistermärkena inbyggda i själva förpackningen.

När du tar ut batteriet ur batterisnurran avlägsnar du samtidigt klistermärket som blir kvar i batterisnurran. Därför är det viktigt att du inte tar ut batteriet ur den nya batterisnurran förrän du behöver använda batteriet.

Varför sitter det små hål på batteriets ena sida?
SvarStäng

Hålen sitter under klistermärket på batteriets plussida. Hålet (eller hålen) släpper in luft i batteriet så att den kemiska processen kan starta. När batteriet avlägsnas från förpackningen tar det cirka 10 sekunder tills batteriet helt har aktiverats och batteriluckan kan stängas.

Kan de små hålen täppas till?
SvarStäng

Ja. Naturligt förekommande fett, svett och smuts från huden kan blockera de små hålen och minska batteriets effekt.

Ta inte ut batteriet från förpackningen förrän batteriet ska användas. Se upp så att du inte täpper till de små hålen på batteriets plussida

Vad ska jag göra om någon råkar svälja batteriet?
SvarStäng

Uppsök omgående läkare eller akutmottagning.

Hur vet jag vilka batterier som jag ska använda?
SvarStäng

Standardbatterier till hörapparater har samma beteckningar över hela världen: 10, 312, 13 och 675. De anges också med samma färgkod på batterisnurran:

10: gul, 312: brun, 13: orange, 675: blå.
Andra batterier: 6LR61, LR20, LR14, AA, AAA, AAAA, 2032, v357 och v393mf

Varför har ni en ny förpackning?
SvarStäng

Vi bytte till en ny förpackning eftersom den innebär en lättare hantering av batteriet.Dessutom uppfyller den kraven på förpackningar som används för medicinska produkter, eftersom det nu syns tydligt att förpackningen INTE har varit öppen när du får produkten.
Med en spiderpack (som förpackningen kallas) är det tydligt att förpackningen är hel och obruten. Det är inte förrän klienten använder batteriet som förpackningen ska brytas.
Klistermärket är nu integrerad i förpackningen. När batteriet tas ur förpackningen avlägsnas också klistermärket och då är batteriet redo för lufttillförsel.
Det är VIKTIGT att batterierna inte avlägsnas från förpackningen förrän de ska användas.
Om du har problem med att använda vår förpackning på grund av stela fingrar eller gikt så kan du kontakta vår batteriavdelning för en annan lösning åt dig. Du når batteriavdelningen på telefon +45 63 15 40 12.